Nieruchomość rolna

Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Reklamy

Ludzie, którzy nie potrzebują innych ludzi, potrzebują innych ludzi, by im okazywać, że są ludźmi, którzy nie potrzebują innych ludzi. [Terry Pratchett - Maskarada]

Nieruchomość lokalowa

Każdy z nas zapewne wie czym jest lokal mieszkalny albo lokal użytkowy, ale czy lokal mieszkalny jest tym samym czym jest nieruchomość lokalowa? Otóż niekoniecznie. Bardzo często z nieruchomością lokalową mylone jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a to rzecz zupełnie odmienna...

Strony: 1 2

Nieruchomość budynkowa

Nieruchomość budynkowa, obok nieruchomości gruntowej i nieruchomości lokalowej jest jednym z rodzajów nieruchomości. Nieruchomość budynkowa to nie to samo co nieruchomość zabudowana budynkiem!!! Często niestety te dwa pojęcia są używane zamiennie, co jest błędem...

Nieruchomość gruntowa

W potocznym rozumieniu, nieruchomość gruntowa często jest nieprawidłowo utożsamiana z działką gruntu, a przecież nieruchomość gruntowa to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności. Może się więc ona składać z jednej lub większej liczby działek gruntu, stanowiących odrębny przedmiot własności...

Jeśli nie zbudujesz swojego marzenia, ktoś inny Cię zatrudni, abyś pomógł mu zbudować jego. [Tony Gaskins]

Nieruchomość – co to właściwie znaczy?

Na codzień mówi się o wycenie nieruchomości, posiadaniu nieruchomości, obrocie nieruchomościami, ale czym tak właściwie jest nieruchomość i jakie są jej rodzaje? W codziennym użyciu niestety popełniamy w tym temacie sporo błędów. Dzisiaj postaram się przedstawić, jak kwestię nieruchomości regulują przepisy prawa i orzecznictwo, bo jak się okazuje, nie jest to takie oczywiste...

Blog na WordPress.com.

Up ↑